دسته
لينك ها
آرشیو
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 3730
تعداد نوشته ها : 31
تعداد نظرات : 1
Rss
طراح قالب
وحيد اسدي

هر آدينه ات لبريز از نقش هايي است كه عطر ياس و رايجه سيب گرفته اند و ذكر نام ((مهدي موعودت)) همه جا را سرشاتر از اميد و زندگي كرده است.گويي فرشتگانت هم با ما منتظران عاشق براي آمرزش و آن سرانجام سبز دعا مي كنند و آرزو دارند كه جمعه انتظار را كوتاه گرداني و چشمان باران خورده و خيسمان را به آفتاب نگاه و تبسم كلامش روشن و آراسته فرمايي((آمين يا رب العالمين))

دسته ها : پروردگار
جمعه پانزدهم 2 1391 14:41

اي راحتي دل هاي ناآرام و اي ايمني بخش جان هاي ترسان، چه زيباست پيمودن دروازه هاي بهشت و رستگاريت همگام با نيك انديشاني كه تو را به فروتني و خضوع مي پرستند و هرگز به عدالت و حكمت تو ترديد نمي كنند و ايمان دارند كه با صبوري و توكل،عزت نفس الهيت را نصيبشان مي گرداني.

دسته ها : پروردگار
جمعه پانزدهم 2 1391 14:39

يكي از هستي هاي راستيني كه روح آدمي قبل از ورود در كالبد مادي شهود كرده بوده ايد زيبايي است و اما با اتحاد با بدن مادي، آن را فراموش كرد.از ميان ارواح و نفوس آدميان منحصرا روح فيلسوف راستين و حكيم الهي است كه با ديدن زيبايي هاي دنيوي به ياد زيبايي راستين مي افتد و ((اگر اين نيكبختي روزي نصيبت گردد و به ديدار آن زيبايينائل آيي هرگز آماده نخواهي بود آن را با زر و سيم و جامه هاي گرانبها….بسنجي))

در باغ مناجات،ذكر تو را قدح قدح نوشيدن عالمي دارد،در خلوت سجاده ها غزل نگاه تو را ترجمه كردن دنيايي دارد.

 

دسته ها : پروردگار
پنج شنبه جهاردهم 2 1391 16:14

كسي كه مشتاق علم و دانايي است با اندكي تامل به اين حقيقت واقف مي گردد كه هرگاه فلسفه الهي به روح او تقرب جويد به ديده دروني خواهد ديد كه روح و نفس او در قفس تن محبوس است و جهان حقيقت را صرفا از پشت ميله هاي قفس تن نظاره مي كند.
فلسفه الهي،آدمي را آگاه مي كند كه سبب قيد و بندهاي روح و نفس،چيزي جز شهوات و تمايلات تن او نيست،بهعبارت ديگر،همان شهوات تن اوست كه قيد بندهاي را مي سازد و به بال و پر او مي بندد و او را در مهلكه انحراف و محروميت از نيل به عالم الهي قرار مي دهد و اين جاست كه فلسفه راستين به كمك او مي شتابد تا او را از قفستن رها سازد.

دسته ها : پروردگار
پنج شنبه جهاردهم 2 1391 16:13

به راستي كه بهره هاي انسان هاي پاك جز پاكيزه ها نيست و بهره هاي انسان هاي آلوده نيست،همان گونه كه حشره جعل آلوده ها را دوست دارد و از پاك ها بيزار است و فرمود حضرت باري تعالي پاكيزه براي پاكان و آلودها برايناپاكان است.
و در شب نمازي ويژه توست،بسا پروردگارت خواهد براي تو مقامي پسنديده برانگيزد.

دسته ها : پروردگار
پنج شنبه جهاردهم 2 1391 16:12

از ديگاه افلوطين،روح و نفس فردي آدمي هم از زيبايي محسوس لذت مي برد و هم از زيبايي معقول با اين تفاوت كهنفس و روحي كه زيبا است هنگام مواجه با زيباي معقول و معنوي متلذًذ مي گردد تا در برخورد با زيبايي هايمحسوس،اما روح و نفس نازيبا از زيبايي هاي محسوس لذت مي برد تا از زيبايي هاي معقول و معنوي.

دسته ها : پروردگار
پنج شنبه جهاردهم 2 1391 16:11

روح و نفس آدمي براي ادراك زيبايي ها معقولي كه هرگز با بينايي ظاهري دريافت نمي گردند لازم و ضروري است كه از سطح حواس ظاهري ارتقا يابد و بالاتر برود،از اين رو،روح و نفس آدمي براي ادراك زيبايي اموري مانند علم،شجاعت،عفت و عدالت بدون اين كه از وسائطي كمك بگيرد-بايد آنها را با ديده دروني و باصره معنوي ادراك نمايد.
پس روح و نفس آدمي مي تواند هم زيبايي هاي محسوسات را ادراك نمايد و هم زيبايي هاي معقولات را با اينتفاوت كه زيبايي هاي محسوس را با حواس ظاهري ادراك مي نمايد و اما زيبايي هاي معقول را بدون واسطه و با علم حضوري در مي يابد.

دسته ها : پروردگار
پنج شنبه جهاردهم 2 1391 16:10

تمام بي قراري هايم را مژده وصل تو آرام مي كند و همه روياهايم لبريز مي شود از طراوت باران هايي كه آسمان رحمت و محبت تو مي آيند.
پس شتابان بايد در مسير هدايت تو قرار گيرم و نمازي عاري از كينه و ريا برپا دارم و با يقين به آمرزش تو سجاده بگسترانم اميد كه پذيرا باشي

دسته ها : پروردگار
يکشنبه دهم 2 1391 18:3

نشاط و شادمانيم را تنها در جهت عبادت به آفريدگان تو مي خواهم و آرزو دارم ميل و رغبتم را فقط در جذب رضايت تو و رسيدن به آنچه سبب پاداشي نيكو به صالحان در گاهت مي شود،هدايت كنم.
پس عنايتي فرما و مرا بدان منزلت و درجه اي برسان كه شايسته راستگويان توست.

دسته ها : پروردگار
يکشنبه دهم 2 1391 18:3

در بارگاه كبريايي ات،دستان خالي ام را به سويت پرواز مي دهم تا ذرات وجودم را از مغفرت و بصيرت خويش سرشار گرداني و مرا در لحظه هاي بي پناهي و ندامت به خود وامگذاري و به كرامت و عزت دلجويانت هدايت فرمايي و چه بشارتي بالاتر از وعده ديدار و آمرزش تو.

دسته ها : پروردگار
يکشنبه دهم 2 1391 18:2
X