دسته
لينك ها
آرشیو
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 3547
تعداد نوشته ها : 31
تعداد نظرات : 1
Rss
طراح قالب
وحيد اسدي

از ديگاه افلوطين،روح و نفس فردي آدمي هم از زيبايي محسوس لذت مي برد و هم از زيبايي معقول با اين تفاوت كهنفس و روحي كه زيبا است هنگام مواجه با زيباي معقول و معنوي متلذًذ مي گردد تا در برخورد با زيبايي هايمحسوس،اما روح و نفس نازيبا از زيبايي هاي محسوس لذت مي برد تا از زيبايي هاي معقول و معنوي.


دسته ها : پروردگار
پنج شنبه جهاردهم 2 1391 16:11
X