دسته
لينك ها
آرشیو
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 3553
تعداد نوشته ها : 31
تعداد نظرات : 1
Rss
طراح قالب
وحيد اسدي

كسي كه مشتاق علم و دانايي است با اندكي تامل به اين حقيقت واقف مي گردد كه هرگاه فلسفه الهي به روح او تقرب جويد به ديده دروني خواهد ديد كه روح و نفس او در قفس تن محبوس است و جهان حقيقت را صرفا از پشت ميله هاي قفس تن نظاره مي كند.
فلسفه الهي،آدمي را آگاه مي كند كه سبب قيد و بندهاي روح و نفس،چيزي جز شهوات و تمايلات تن او نيست،بهعبارت ديگر،همان شهوات تن اوست كه قيد بندهاي را مي سازد و به بال و پر او مي بندد و او را در مهلكه انحراف و محروميت از نيل به عالم الهي قرار مي دهد و اين جاست كه فلسفه راستين به كمك او مي شتابد تا او را از قفستن رها سازد.


دسته ها : پروردگار
پنج شنبه جهاردهم 2 1391 16:13
X